Jeg glæder mig altid til mødet med en ny klient. Ingen klienter er ens og jeg glædes ved alle de mangfoldige mennesker jeg møder igennem mit virke som terapeut. Relationen imellem dig og mig er det vigtigste for den udvikling der sker igennem terapien, så jeg er meget bevidst om at passe godt på dig og forsøger ikke at have projekter på dine vegne eller presse noget igennem, du ikke er klar til. Jeg er opmærksom på, at det der sker i terapien, er på dine præmisser.

Om mig som person, kan jeg fortælle, at jeg har været godt omkring i livets mange facetter. Det har været en vej med mange snoede veje og bump. Min barndom i et hjem med misbrug og en deraf utryg opvækst. Men også et indholdsrigt liv, med mange sportslige interesser og rejser. Oprindeligt kommer jeg fra Hillerød og Gilleleje, senere København, dernæst 5 år i Italien, hvorfra vi flyttede til Fyn. Hvor jeg nu bor i Odense.

I min unge voksentilværelse mærkede jeg konsekvensen af min opvækst og det indre mønster jeg nu havde, hvilket betød at jeg i perioder fik angst og moderate depressioner. Hvilket jeg vælger at nævne i denne sammenhæng, da jeg synes at det er vigtigt for dig som klient, at du ved at du står overfor et menneske af kød og blod, på godt og ondt.

Nu her, 4 uddannelser senere, speditør tilbage i jubi-firserne, socialrådgiver, NLP Coach og certificeret psykoterapeut MPF, 32 år med Niels, tre voksne børn – kan jeg godt med stolthed sige, at jeg har et godt og rigt liv med mange gode og mindre gode oplevelser, som har skabt den person jeg er i dag.

Jeg elsker at være sammen med andre mennesker og har altid interesseret mig for menneskers personligheder og forskelligheder, hvilket betyder at jeg kender mange forskellige mennesker, fra alle kroge af samfundet.

Igennem mit liv og virke som socialrådgiver på børne- og ungeområdet interesserer jeg mig særligt for, hvad der sker når mennesker har mange forstyrrelser i hverdagen, grundet dysfunktionelle opvækstvilkår, traumer i form af overgreb, enten psykiske eller fysiske. Også dem af seksuel karakter. Hvordan det kan gå i arv igennem flere generationer, hvis der ikke bliver taget hånd om de traumer der ofte ligger til grund for at livet ikke vil, som vi vil.

Uanset hvad du kommer med, vil jeg tage imod dig med et åbent sind.