Vi indgår samarbejde med kommuner omkring følgende ydelser relateret til Barnets Lov pr. 01.01.2024:

  • Støttede eller overvågede samvær mellem anbragte børn, og deres biologiske forældre – ifølge §105 i Barnets Lov
  • Familiebehandlingsopgaver – ifølge §29-32 i Barnets Lov
  • Støtte-/kontaktpersonsopgave og efterværn – ifølge §32 og §113-116 i Barnets Lov
  • Støtteperson til forældre med anbragte børn – ifølge §75 i Barnets Lov.
  • Terapi- og samtaleforløb individuelt, som forældrepar eller familie

Når vi sammen med jer skal sammensætte et forløb til en familie i kommunalt regi er vi klar over at der kan findes lige så mange løsningsmodeller som der findes mennesker, da det enkelte individ har sine helt egne behov og udfordringer. De ovennævnte paragraffer i henhold til Barnets Lov er de rammer vi arbejder indenfor og altid efter jeres handleplaner og forudgående undersøgelse af hvad der vurderes at være nødvendigt for at familien og dermed barnet eller børnene kommer tilbage i trivsel.

Jeg sender ydelseskatalog med priser efter henvendelse.

Supervision

Jeg er, udover min terapeutiske og socialrådgiver baggrund, også uddannet og eksamineret supervisor og coach.

I supervisionen skaber vi rum for refleksion, indsigt og læring via dialog. Min supervision er for mennesker, der arbejder med mennesker og du vil opleve at jeg i supervisionen er relations- og oplevelsesorienteret.

Når vi arbejder med mennesker er det i den gode kontakt, at forandring sker
Den fagprofessionelle selv er sit eget væsentligste redskab i kontakten med andre, og derfor er et vigtigt fokus i supervision, netop kontakten.

Den enkelte medarbejder tilegner sig indsigt i egen måde at være, reagere og agere på i sin professionelle væren, som en forudsætning for at kunne være sammen med den anden (barnet, borger, patient, klient, kollega m.fl.)

Når vi som professionelle skal bidrage til, at den anden kan rumme sine oplevelser og situation, er det væsentligt at vi har en fornemmelse af vores egne ressourcer og forhindringer.
Dermed øger vi vores fagpersonlige kompetencer.

Organisationer og medarbejderteams besidder oftest en stor mængde viden tilsammen og supervision kan bidrage til at bringe disse ressourcer i spil.

Supervision med mig tager således både afsæt i selve opgaven samt den fagprofessionelles oplevelse heraf.

Jeg tilbyder supervision på opholdssteder og i kommuner, herunder supervision til plejefamilier.

Efter forudgående aftale – sammensætter jeg gerne et forløb med supervision – som kan indeholde eksempelvis teoretisk undervisning og fagsupervision – jeg tilbyder også personlig supervision til ansatte som af forskellige årsager er ramt i en sag eller har brug for støtte til at komme videre i en vanskelig situation.

Ring eller skriv til mig med dine/jeres ønsker, så taler vi om hvad der er brug for på din arbejdsplads og så vil jeg skræddersy et forløb ud fra jeres behov og vi aftaler nærmere om de praktiske omstændigheder. Jeg dækker hele landet.

Prisen er 1500,00 kr. ex. eventuelle udgifter til transport.